W dniach 22-27 kwietnia w Krakowie odbył się II moduł III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Tematem przewodnim spotkania były słowa: „Duch Święty i Kościół – dynamika Nowej Ewangelizacji.”

 

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów to 2-letni cykl czterech tygodniowych spotkań warsztatowych dla ewangelizatorów z całej Polski i Polonii zagranicznej. To czas wykładów i warsztatów tematycznych, a także modlitwy i ewangelizacji. W tej edycji OSE kolejni przedstawiciele naszej SNE zgłębiają tematykę nowej ewangelizacji i dzielą się doświadczeniem Chrystusa.

Gośćmi tego modułu byli m.in. abp Jose O. Ruiz Arenas – sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, abp Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz ks. Krzysztof Marcjanowicz – pracownik Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Grupa 60 uczestników z różnych diecezji w Polsce (w tym 6 osób z diecezji tarnowskiej), a także z Wielkiej Brytanii i Danii, uczestniczyła w wykładach i zajęciach warsztatowych, które przygotowywały ich do czwartkowego wyjścia ewangelizacyjnego, by dzielić się doświadczeniem osobistego spotkania z Bogiem.

Celem Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów jest:

    • Pogłębianie refleksji teologiczno-pastoralnej celem służenia duszpasterzom i liderom małych (np. parafialnych) grup wzrostu.
    • Wprowadzanie w doświadczenie ewangelizacji bezpośredniej – osobistej, tak, by przygotowywać praktyków Nowej Ewangelizacji. Dać odpowiedź na zasadnicze w kontekście Nowej Ewangelizacji pytanie: „JAK?” docierać do współczesnego człowieka z orędziem Ewangelii.
    • Kształtowanie nowej mentalności ewangelizatora poprzez nawrócenie pastoralne.
    • Wspólna formacja ewangelizatorów dla Kościoła w Polsce.
    • Pomoc odpowiedzialnym za Nową Ewangelizację w odnalezieniu sposobu działania ewangelizacyjnego w swoich środowiskach.

 

Kilka zdjęć z tego czasu TUTAJ (klik).

 

/za: nowaewangelizacja.org