NA FALI MIŁOSIERDZIA to cykl comiesięcznych Mszy Świętych połączonych z konferencją tematyczną i adoracją z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

W każdą pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 w parafii Narodzenia NMP w Tarnowie (Katedra) odbywa się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Posługują na niej nasze diakonie – muzyczna oraz wstawiennicza. W programie tego spotkania modlitewnego odbywają się:

  • Msza Święta z kazaniem
  • konferencja formacyjna
  • adoracja Najświętszego Sakramentu
  • uwielbienie i modlitwa wstawiennicza


Podczas wydarzenia „Na Fali Miłosierdzia” od lat łączymy jednocześnie adorację z lectio divina, uwielbienie ze wstawiennictwem, smutek z radością, samotność z budowaniem wspólnoty, kerygmat z katechezą, doświadczenie z formacją. Odkrywamy, że nasza ludzka słabość, choroby, nieszczęścia i problemy oraz radości, zwycięstwa i dary czy posługi w spotkaniu z Bożym Miłosierdziem są naszą normalną drogą do świętości. Doznawane w tym czasie łaski, znaki i cuda, które potwierdzają obietnicę Chrystusa Jego obecności pośród tych, którzy uwierzą w Niego, umacniają naszą wiarę i są zaczynem ewangelizacji. Poprzez katechezy ukazujemy, że emocjonalne – smutne czy radosne – przeżycia są częścią naszej relacji z Panem Bogiem, a jednocześnie rozumiemy, że nie budujemy jej tylko na uczuciach, ale pogłębiamy tę duchową więź w wymiarze racjonalnym poprzez prezentowanie aktualnego nauczania Kościoła. To sprawia również, że zwracamy nasze spojrzenie i słuch na papieża Franciszka, który wyznacza dzisiaj w Duchu Świętym kierunek dla Kościoła. Nasza obecność w katedrze tarnowskiej dodatkowo łączy nas ściślej z naszą diecezją i jej Pasterzem, co dostarcza nam dodatkowych motywów i inspiracji do uwielbienia Chrystusa i wstawiennictwa oraz odczytywania znaków czasu. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Tematem formacyjnym na rok 2020/21 jest pierwsza encyklika papieża Franciszka ”Lumen fidei”.

Terminarz 2020/21: 17 IX,1 X, 5 XI, 3 XII, 7 I, 4 II, 4 III, 8 IV, 6 V, 10 VI