MARCIN LEWANDOWSKI – LIDER WSPÓLNOTY

KS. ARTUR MULARZ – DYREKTOR SZKOŁY

 

ODPOWIEDZIALNI ZA DIAKONIE:

Diakonia Adoracji i Modlitwy – Sławomir Dańda

Służba modlitwy wstawienniczej – Sławomir Dańda
Służba wstawienników różańcowych – Krystyna Gacek
Służba poszczących – Krystyna Gacek
Służba liturgiczna – Sławomir Woźniak
Służba uwielbienia – Urszula Wajda

Diakonia Braterstwa i Gościnności – Magdalena i Krzysztof Urbasiowie

Służba porządkowa – Mariusz Łabędź
Służba gościnności – Renata Bryk
Służba organizacyjna – Piotr Maziarka, Sławomir Kozioł
Służba techniczna – Michał Janaś
Służba finansowa – Marzena Stefańska-Łabędź
Służba w kawiarence – Urszula Cyboroń

 

Diakonia Caritas – Anna Tarczoń

Diakonia Duchowości i Formacji – Beata Stach

formacja we wspólnocie – Beata Stach
formacja animatorów – Marta Łazarczyk
służba wychowawcza (dzieci) – Anna Janaś i Krzysztof Starzyk
baza danych – Krzysztof Urbaś

Diakonia Ewangelizacji i Misji – Marcin Lewandowski

Służba na kursach – Marcin Lewandowski
Służba w Internecie – Anna Szczepanek
Służba na kursie Alpha – Paweł Knapik
Służba w pracowni ikon – Edyta Lewandowska
Materiały dydaktyczne – Joanna Jakubus, Magdalena i Krzysztof Urbaś
Alegoria – Bogusław Kaim