Jesteśmy 200-osobową wspólnotą ludzi wierzących doświadczonych osobistym spotkaniem z Jezusem Żywym. Spotykamy się co tydzień na modlitwie wspólnotowej, gdzie w centrum spotkania jest Słowo Boże – czytane i rozważane w modlitwie oraz modlitwa uwielbienia. Nasza Szkoła jest Katolicką Szkołą Kerygmatyczną działającą w diecezji tarnowskiej od 1997 r. Podejmujemy różne formy zaangażowania w posługę ewangelizacyjną, której podstawowym narzędziem są kursy ewangelizacyjne.

HISTORIA:

Tarnowska Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa powstała w 1997 roku przy Duszpasterstwie Akademickim „Tratwa” z inicjatywy Beaty Stach i Macieja Pokornego. Przeżywszy tego roku ewangelizacyjny Kurs Paweł w Nowym Sączu, zapragnęli oni, by i w Tarnowie istniały podobne inicjatywy. We wrześniu 1997 r. rozpoczęły się cotygodniowe spotkania nowopowstałej wspólnoty, nad którą opiekę duszpasterską od początku objął ks. Artur Ważny. Z biegiem lat Szkoła i wspólnota – od początku istnienia nierozerwalnie ze sobą złączone – rozwijały się, a jej członkowie widzieli potrzebę poszerzenia zakresu działań i pragnęli umocowania w strukturach Kościoła. Powstało więc Stowarzyszenie Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie, które zostało erygowane 12 lutego 2001 r. dekretem ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej, bpa Wiktora Skworca. W ciągu ponad 20 lat posługi i ewangelizacji, wspólnota zrodziła dla Kościoła 2 kapłanów, siostrę zakonną i kilkadziesiąt rodzin, które do dziś aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła lokalnego i powszechnego.

SZKOŁA DZISIAJ:

Nieprzerwanie od ponad 20 lat tarnowska Szkoła kontynuuje misję ewangelizacji opierając się na trzech filarach: kerygmacie, charyzmacie i wspólnocie (KeKaKo). Podstawowym narzędziem są kursy ewangelizacyjne, prowadzone na terenie całej diecezji. W tym celu Szkoła formuje animatorów – ewangelizatorów do głoszenia, posługiwania modlitwą wstawienniczą i dawania świadectwa o osobistym spotkaniu Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim życiu. Posiada kwalifikacje do organizacji Kursu Nowe Życie, Emaus i Kursu Animacji Modlitwy Charyzmatycznej. Prowadzi również warsztaty modlitwy charyzmatycznej.

MŁODZIEŻ SNE:

W Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa formuje się młodzież w ramach Młodych SNE. Młodzi ludzie, podobnie jak dorośli, formują się według programu formacyjnego SNE Gliwice, przygotowując się przede wszystkim do posługi Animatorów kandydatów do bierzmowania w programie Młodzi na Progu.