ZAPISY NA I ROK FORMACJI

Jeżeli chcesz formować się we wspólnocie SNE, zapisz się do małej grupy dzielenia. Jako podstawowe komórki wspólnoty, grupy dzielenia są miejscem formacji, wzajemnego wsparcia i budowania relacji. Animator na spotkaniach grupy wprowadza uczestników w tematy zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Równocześnie każdy członek grupy pracuje nad sobą codziennie, korzystając z materiałów formacyjnych szkoły, które może zakupić u swojego Animatora.

Ten rodzaj formacji jest niezbędny dla stałego rozwoju duchowego członków wspólnoty i równie ważny jak uczestnictwo w kursach SNE. W ramach grupek uczymy się także otwierać się na ewangelizację oraz brać za nią odpowiedzialność. Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie po spotkaniu ogólnym wspólnoty, w okresie od października do czerwca i trwają ok. 1 godz.

Zapisy do 27 września włącznie.

Rok formacyjny w 2020 roku zaczynamy 6 października.

WYPEŁNIJ FORMULARZ: