Św. Józef – Patron Wspólnoty:

Gwiazda – Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji:

Gołębica – Duch Święty:

Laska – Słowo Boże (KE):

Płomień – Dary Ducha Świętego (KA):

Księżyc – Wspólnota Kościoła (KO):