Program i rekolekcje przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

Program MŁODZI NA PROGU jest dziełem osób zaangażowanych w Szkołę Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej (SNE) i jest przeznaczony do pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (w wieku ok. 15 – 17 lat). Jego celem jest ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartego na Ewangelii przez wprowadzanie do już istniejących lub tworzonych grup parafialnych dla młodzieży.

Program ten jest oparty na kerygmacie i składa się z 22 spotkań pomyślanych jako propozycja pracy z młodzieżą w całym roku szkolnym, zarówno przed, jak i po Bierzmowaniu.

Jest też próbą odpowiedzi na wątpliwości, które przeżywają młodzi:

  • działania Boga w naszym życiu,
  • realności osoby Jezusa,
  • skuteczności Słowa Bożego,
  • doświadczenia przebaczenia,
  • otrzymania akceptacji i miłości.

Spotkania w ramach Programu odbywają się w parafiach, ponieważ to właśnie parafia jest środowiskiem wzrostu, czyli Kościołem w miniaturze. Każdy potrzebuje zakorzenienia i identyfikacji, stąd przeżywanie wiary także wymaga stałego i jasno określonego miejsca.

Należy również zaznaczyć, iż wielkie znaczenie dla dojrzewającej młodzieży ma grupa rówieśnicza. W związku z tym zaproponowano ją jako naturalny sposób przekazywania wiary. Bo to właśnie mała grupa stwarza możliwości podejścia bardziej osobistego i angażującego młodych. Wewnątrz niej dokonuje się również proces budowania wiary poprzez proste świadectwo animatora.

Niezbędnym elementem dbałości o rozwój wiary u młodzieży jest współpraca z ich rodzicami, dlatego w ramach Programu opracowany został zestaw spotkań przeznaczony dla rodziców. Jego celem jest doprowadzenie także rodziców do osobistego spotkania z Jezusem oraz zwrócenie ich uwagi na sposoby towarzyszenia młodym w rozwiązywaniu ich problemów.

 

Wszelkie pytania dot. funkcjonowania programu w naszej diecezji można kierować na adres mnp.tarnow@gmail.com

Więcej: mlodzinaprogu.pl