Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia jedna z osób posługujących modlitwą wstawienniczą skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia terminu modlitwy.

Modlitwa wstawiennicza odbędzie się w pomieszczeniach siedziby Fundacji „Alegoria” – Tarnów, ul. Pl. Kazimierza 5. Gwarantujemy zachowanie w trakcie modlitwy wymaganych obostrzeń wynikających z zagrożenia pandemią koronawirusa.