Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie zostało powołane 12 lutego 2001 r. dekretem ówczesnego biskupa ordynariusza Wiktora Skworca. Od 30 maja 2001 r. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji zyskało ono osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, statutu i prawa obowiązującego w Polsce.

Podstawowym celem SNE jest realizacja powszechnego powołania do świętości przez wspieranie wszelkich dzieł ewangelizacyjnych w mocy Ducha Świętego, poprzez głoszenie Jezusa Chrystusa Umarłego, Zmartwychwstałego i Uwielbionego, które prowadzi do osobistego spotkania z Jego Osobą, do żywej wiary w Niego oraz przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego PANA I ZBAWICIELA. (Statut § 7.1)

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Beata Stach
Z-ca Prezesa – Marcin Lewandowski
Asystent Kościelny – Ks. Artur Ważny
Sekretarz – Marzena Stefańska- Łabędź
Skarbnik – Urszula Wajda

 Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Agnieszka Majewska,
  • Michał Janaś,
  • Sławomir Dańda.

 
Adres rejestrowy:
Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie,
ul. Zbylitowska 5,
33-100 Tarnów

Gmina: Tarnów
Powiat: Tarnów
Województwo: małopolskie

 
Numer rachunku: 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637 (PKO BP)
NIP: 9930659749
REGON: 363294345

Dekret – podgląd
Statut Stowarzyszenia – podgląd

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje w sposób wolontaryjny, a samo Stowarzyszenie ma charakter niedochodowy. Podejmowane przez nas działania można wesprzeć poprzez wpłatę dowolnej kwoty na ww. konto z tytułem „Darowizna na cele statutowe”. Darowiznę można odliczyć od dochodu w rozliczeniu rocznym podatku PIT – do progu 6% dochodu.