SESA (Szkoła Ewangelizacji Św. Andrzeja), to kerygmatyczna międzynarodowa szkoła ewangelizacji założona w 1980 r. przez teologa i biblistę meksykańskiego – Jose Prado Floresa. Dała ona początek i zrzesza do dziś sieć Szkół Nowej Ewangelizacji (ok. 2000 tys.) w 82 krajach świata. Szkoły te pracują w ramach jednego programu, metodologii i wizji. Celem jest formacja nowych ewangelizatorów do nowej ewangelizacji – “nowej w zapale, w metodzie i wykorzystującej nowe środki wyrazu” (JPII).

Decyzją J.P. Floresa w 2010 r. w Stryszawie założono Krajowe Biuro SESA (SESA Polska), które na rok 2017 zrzesza 48 Szkół lokalnych.

José H. Prado Flores

José H. Prado Flores, znany też jako Pepe Prado, urodził się 15 maja 1947 roku w Mexico City. W 1981 roku ożenił się z Susan – ślub odbył się w Kanie Galilejskiej. Mają czworo dzieci: Susan, Juana Marcos, Dawida i Ana Gabriela. Niestrudzony ewangelizator świecki, nauczający w 52 krajach.

W 1969 roku José uzyskał dyplom z filozofii w Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos w Mexico City, a  w 1970 r. dyplom (z Pisma Świętego) w Instituto Superior de Sagradas Escrituras. Następnie powrócił do Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos na studia teologiczne (1972/73). Pod koniec 1971 roku, José uczestniczył w modlitwie wylania Ducha Świętego i odtąd jego życie całkowicie zmieniło się – odkrył powołanie do bycia świeckim ewangelizatorem w Kościele. Wyjechał na studia za granicę i w 1977 r. ukończył z wyróżnieniem Lumen Vitae Międzynarodowy Instytut Katechetyki i Duszpasterstwa w Brukseli (Belgia).

Po powrocie do Meksyku wykładał biblistykę i języki biblijne w Instituto De Sagrada Escritura, w Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos oraz w Instituto Biblico Catolico w Guadalajara. W 2005 roku został profesorem w Instytucie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. Napisał wiele artykułów do czasopism katolickich, publikowanych w 15 krajach. Jest autorem ok. 30 książek na temat nowej ewangelizacji i ruchu odnowy charyzmatycznej, które zostały przetłumaczone na 25 języków. Nauczał w 52 krajach, w tym w Watykanie. Ponadto głosił rekolekcje dla kapłanów w 17 krajach.

W 1980 r. założył Szkołę Ewangelizacji Świętego Andrzeja, która dziś obejmuje ok. 2000 szkół w 82 krajach – wszystkie posiadają tę samą wizję, oparte są na tej samej metodologii i programie szkolenia. W 1981 r. poznał  Ojca Emilieno Tardifa, z którym współpracował. Ich wspólne wysiłki zaowocowały w 1986 r. m.in. powstaniem KEKAKO (Kerygmat Karisma Koinonia). Od 1987 do 1993 roku José pracował jako dyrektor ds. Ameryki Łacińskiej w Dziele Ewangelizacji 2000,  a w latach 1993 – 1998 reprezentował Meksyk na spotkaniu Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie.

Od czasu, gdy został napełniony Duchem Świętym, posłuszny słowom Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), charyzmatyczny lider José H. Prado Flores wypełnia to przesłanie na całym świecie.

/za: odnowa.jezuici.pl