Słowo „wstawiać się” oznacza „upić się” lub „wziąć kogoś w obronę”. Postanowiliśmy promować „upijanie się Duchem Świętym”, aby „brać kogoś w obronę”. Tylko człowiek napełniony Duchem Świętym będzie mógł patrzeć życzliwie na drugiego i podjąć za niego bezinteresowną modlitwę czy post.

 

#Wstawsie na Wielki Post! Jako wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa chcemy podjąć uczynki pokutne stanowiące drogę do nawrócenia naszego i innych – modlitwę, post i jałmużnę. Przez wszystkie dni Wielkiego Postu, od Środy Popielcowej do Wielkiej Środy (bez niedziel i uroczystości), poszczególne osoby z naszej wspólnoty będą podejmować adorację Najświętszego Sakramentu w intencjach wyznaczonych poniżej (również w Waszych) oraz post o chlebie i wodzie, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą przeznaczać na cele charytatywne. Jeśli chcesz, możesz do nas dołączyć, wypełniając formularz (u dołu strony po prawej stronie „PODEJMIJ POST – OFIARUJ ZA KOGOŚ”) wpisując wybraną datę postu i jego intencję, bądź podejmując intencje przez nas proponowane. Jeśli potrzebujesz naszej modlitwy, wesprzemy Cię – wyślij do nas swoją intencję (wypełniając formularz u dołu strony po lewej stronie WYŚLIJ INTENCJĘ – POMODLIMY SIĘ ZA CIEBIE”).

INTENCJE:

W intencjach papieża Franciszka – aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa
i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia.
W intencjach biskupa Andrzeja Jeża – o świętość kapłanów.
W intencjach wspólnoty i intencjach nadesłanych.

ROZWAŻANIA:

Również w każdą środę i piątek na naszym kanale na Youtube (klik!) i na naszym fanpejdżu na Facebooku (klik!) będziemy publikować krótki filmik z rozważaniami naszego duszpasterza, ks. Artura Ważnego do Liturgii Słowa z danego dnia. Zachęcamy do śledzenia.

 

„Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».”

Mt 6, 1-6. 16-18