Chcemy, aby Szkoła Nowej Ewangelizacji była miejscem wzrostu także dla dzieci. Zapraszamy zatem na spotkania modlitewne całe rodziny z ich pociechami. Dla dzieci, które odłączają się już od swoich rodziców przewidziana jest opieka oraz różne formy modlitwy i formacji.

Dzieci są skarbem Kościoła, dlatego naszym pragnieniem jest, aby one doświadczały obecności Jezusa i wzrastały w relacji z Nim, aby poznawały Słowo Boże  i nim żyły. Chcemy też, aby doświadczały radości płynącej z modlitwy.

Proponujemy dzieciom różne rodzaje formacji:

SKAUCI KRÓLA

Co robisz, by Twoje dziecko było szczęśliwe, odniosło sukces? A co robisz by było święte?

Jeśli zależy Ci na tym by Twoje dziecko rozwijało się nie tylko w aspekcie intelektualnym, ale by osiągnęło również pełnię jego możliwości w relacjach z innymi, w aspekcie fizycznym czy przestrzeni duchowej, to zapraszamy na Skautów Króla.

Naczelna zasada, którą SK kierują się w życiu to złota zasada Ewangelii: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” Mt7,12.

Formacja uwzględnia podział na wiek I płeć uczestników:

  • dzieci w wieku 5-7 lat to TROPICIELE
  • dzieci 8-11 lat to ODKRYWCY
  • dzieci 11,5-15 lat to ZWIADOWCY

Poprzez formę atrakcyjną dla dzieci i młodzieży, takie jak np. gry, zabawy, zawody, podchody, biwaki, ogniska, piosenki, harce, itp., realizujemy cele nadrzędne SK:

  • przyprowadzenie dzieci do Chrystusa
  • uczenie ich trwania w bliskiej relacji z Bogiem
  • przygotowanie do służby w Kościele i społeczeństwie

Wszystko to odbywa się w ścisłym związku ze Słowem Bożym poprzez tzw. poselstwa. Poselstwo ma na celu wizualizację prawdy biblijnej poprzez użycie rekwizytu, odegranie scenki itp., będącej tematem zbiórki, obozu czy biwaku w krótkiej, łatwej do zapamiętania formie.

Terminarz: 2 X, 9 X, 23 X, 13 XI, 27 XI, 11 XII

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Skautów Króla znajduje się na stronie: Skauci Króla.

SPOTKANIA Z MODLITWĄ I SŁOWEM BOŻYM

Podczas tych spotkań prowadzimy modlitwę uwielbienia i dziękczynienia (czasem połączoną z tańcem), do której zapraszamy dzieci. Czytamy Słowo Boże i rozmawiamy o nim. Często powstają prace plastyczne dotyczące czytanego Słowa. Jest też czas na wspólną zabawę i budowanie relacji z innymi.

 

UWIELBIENIE TAŃCEM PROWADZONE PRZEZ WODZIREJA

To czas w którym można jeszcze bardziej zaangażować swoje ciało w oddawanie chwały Bogu. Pomoże w tym profesjonalny Wodzirej. Nie zabraknie ruchu, uśmiechu i radości. Przewidziane są zabawy integracyjne i wiele innych atrakcji.