II moduł Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów | 22-27 kwietnia 2018, Kraków

Zdjęcia: nowaewangelizacja.org i uczestnicy OSE