Słowo „wstawiać się” oznacza „upić się” lub „wziąć kogoś w obronę”. Postanowiliśmy promować „upijanie się Duchem Świętym”, aby „brać kogoś w obronę”. Tylko człowiek napełniony Duchem Świętym będzie mógł patrzeć życzliwie na drugiego i podjąć za niego bezinteresowną modlitwę czy post.

 

#Wstawsie na Wielki Post! Jako wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa chcemy podjąć uczynki pokutne stanowiące drogę do nawrócenia naszego i innych – modlitwę, post i jałmużnę. Przez wszystkie dni Wielkiego Postu, od Środy Popielcowej do Wielkiej Środy (bez niedziel i uroczystości), poszczególne osoby z naszej wspólnoty będą podejmować adorację Najświętszego Sakramentu oraz post o chlebie i wodzie, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą przeznaczać na cele charytatywne. Jeśli chcesz, możesz do nas dołączyć!

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ (klik!)