Już po raz trzeci uczestnicy III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów zjechali się do Krakowa na czas wspólnych spotkań, wykładów, pracy w grupach i dzielenia się swoim doświadczeniem ewangelizacji. Tematem przewodnim była „Duchowość Nowej Ewangelizacji”.

Przez kilka dni ludzie, którzy nie boją się nowych doświadczeń i pragną odpowiedzieć na wezwanie do Nowej Ewangelizacji w diecezjach, dekanatach, parafiach, zgromadzeniach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach, grupach apostolskich, zgłębiali drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji.

W temat duchowości wprowadzili uczestników adiunkt Instytutu Duchowości KUL – ks. dr Jan Miczyński oraz ks. dr Michał Dąbrówka – homiletyk. Kolejne dni, to czas warsztatów tematycznych, wspólnej modlitwy i integracji.

O socjologii w służbie nowej ewangelizacji opowiadał Sławomir Hinc, były wiceprezydent Poznania, opierając swój wykład na przykładach liderów ukazanych na kartach Pisma Świętego. Niezwykłym czasem świadectwa o doświadczeniu Boga i współpracy z łaską na podstawie biblijnej Pierwszej Księgi Samuela było spotkanie z ks. drem Krzysztofem Marcjanowiczem – pochodzącym z Nowej Huty liturgistą i ceremoniarzem papieskim.

Środa i czwartek to warsztaty „Kościół świadomy celu” prowadzone przez członków wspólnoty Galilea, oraz czas adoracji i słuchania Pana – czas przygotowania do ewangelizacji.

W czwartkowe popołudnie ewangelizatorzy wyszli na ulice Krakowa, odwiedzali też szpitale, więzienia, przytuliska i jadłodajnie dla bezdomnych, niosąc ludziom dobrą nowinę o Chrystusie.

Całość modułu zakończyła się piątkowym spotkaniem z Andrzejem Sionkiem, współpracownikiem Sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego, który podzielił się z nami doświadczeniem Ruchu Światło-Życie w dziele ewangelizacji.

Bogu niech będą dzięki za możliwość udziału członków naszej Szkoły w tym dziele – za czas wymiany doświadczeń, nauki i ewangelizacji!

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA (klik!)