III moduł Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów | 14-19 października 2018, Kraków