Jeżeli chcesz formować się we wspólnocie SNE, zapisz się do małej grupy. Jako podstawowe komórki wspólnoty, małe grupy są miejscem formacji, wzajemnego wsparcia i budowania relacji. Animator na spotkaniach grupy wprowadza uczestników w tematy zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Równocześnie każdy członek grupy pracuje nad sobą codziennie, korzystając z materiałów formacyjnych szkoły, które może zakupić u swojego Animatora.

Ten rodzaj formacji jest niezbędny dla stałego rozwoju duchowego członków wspólnoty i równie ważny jak uczestnictwo w kursach SNE. W ramach grupek uczymy się także otwierać się na ewangelizację oraz brać za nią odpowiedzialność. Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie w okresie od października do czerwca.

Zapisy do 26 września włącznie.

Rok formacyjny w 2022 roku zaczynamy 18 października.

FORMULARZ ZAPISÓW DOSTĘPNY JEST TUTAJ (KLIK!)