Już w tę sobotę (21 kwietnia br) w naszej diecezji oficjalnie rozpocznie się V Synod Diecezjalny pod hasłem “Kościół na wzór Chrystusa”. Msza Święta w tarnowskiej katedrze sprawowana będzie przez metropolitę krakowskiego Abpa Marka Jędraszewskiego. Rozpoczęcie tego ważnego wydarzenia dla Kościoła tarnowskiego obwieszczą dzwony kościołów w całej diecezji. Synod potrwa trzy lata, każdy rok będzie poświęcony w sposób szczególny jednemu z wybranych tematów: rodzinie (2018/2019), parafii (2019/2020) oraz ewangelizacji (2020/2021).

Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi tarnowskiemu.

“Synodalne wędrowanie razem ma nam uświadomić, iż Kościół powinien żyć w każdym i każdej z nas – wszyscy współtworzymy jeden Chrystusowy Kościół i jesteśmy odpowiedzialni za jego losy. Dlatego jeszcze raz ponawiam mój gorący apel i zaproszenie do zaangażowania się wszystkich diecezjan w modlitwę za synod i prace synodalne” – mówi bp Andrzej Jeż.

Synod diecezjalny zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

Członkowie naszej wspólnoty wraz z duszpasterzem również otrzymali dekrety powołujące do poszczególnych zespołów i komisji synodalnych. Ochoczo odpowiadamy: AMEN! Niech się stanie!

Członkowie SNE w V Synodzie DT:

ks. Artur Ważny – Przewodniczący Zespołu ds. Duszp. Parafialnego (Komisja ds. Ewangelizacji)

Marcin Lewandowski – Członek Zespołu ds. Kaznodziejstwa (Komisja ds. Ewangelizacji)

Anna Szczepanek – Sekretarz Komisji ds. Ewangelizacji

Paweł Knapik – Członek Zespołu ds. Duszp. Parafialnego (Komisja ds. Ewangelizacji)

Beata Stach – Członek Zespołu ds. Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń (Komisja ds. Ewangelizacji)

Jan Kiełbasa – Członek Zespołu ds. Dialogu z Kulturą i Nauką (Komisja ds. Ewangelizacji

Marta i Jarosław Łazarczykowie – Członkowie Zespołu ds.  (Komisja Małżeństw i Rodzin)

 

Prosimy o modlitwę za to wielkie dzieło Kościoła Tarnowskiego, który “kroczy razem” ku Głowie – Chrystusowi! +