Modlitwa i nauczanie Marty Łazarczyk w ramach cotygodniowych spotkań formacyjnych wspólnoty SNE św. Józefa.

20 kwietnia, godz. 19:00