Ponad 60 osób z diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej i gliwickiej brało udział w weekendowym kursie Emaus w Domu Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa w Tarnowie.

Kurs Emaus jest nie tyle kursem biblijnym, co spotkaniem ze Słowem Bożym. Pozwala rozkochać się w nim i tłumaczy czym ono jest dla każdego człowieka. Jest to możliwość spotkania się z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Jezusem Słowem, który mówi do nas na kartach Biblii.

Czy to się udało? Oddajmy głos uczestnikom. 🙂

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ (klik!)

 

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW

Zrozumiałam, że Emaus nie jest punktem wyjścia. To Krzyż Chrystusa jest sensem trudnych sytuacji mojego życia. Wracam do Jerozolimy! Wybieram krzyże dnia codziennego, wiedząc, że Chrystus idzie ze mną i pomaga mi je nieść.

~ Sylwia

Emaus – tu zrozumiałem do jakiej przemiany dochodzi w drodze w moim życiu, od uzdrowienia fizycznego serca z arytmii do przemiany mojego serca przez Słowo Boże. Podjąłem decyzję o regularnym studiowaniu Pisma Świętego, po to by poznać Pana Jezusa jako człowieka i Boga oraz o wprowadzaniu Słowa w czyn we wszystkich sferach życia: rodzina, praca, wspólnota, sąsiedztwo.

~ Arek l. 49

Podjęłam decyzję o codziennym czytaniu Słowa, o uczeniu się fragmentów na pamięć i dzieleniu się tym Słowem z innymi.

~ Marzena, l. 47

(Podjąłem decyzję, by) kupić dzieciom ich Pismo Święte, być odważnym i żyć Pismem.

~ Marek, l. 35

Będę często sięgała po Pismo Święte. Zachwyciłam się Słowem. Będę zapamiętywała ważne słowa.

~ Alicja

Podjęłam decyzję, by tworzyć relację ze SŁOWEM, żywym Słowem, czytać Pismo Święte, żyć nim i je rozważać.

~ Joanna

Będę czytać Słowo i rozważać z pomocą Ducha Świętego, żyć i głosić.

~ Zofia

Podjęłam decyzję o czytaniu i słuchaniu Słowa Bożego codziennie przez 5 minut, o życiu Słowem Bożym codziennie.

~ Barbara, l. 61

Chwała Tobie – Słowo Boże!