Już oficjalnie możemy ogłosić, że Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa ma nowy zarząd!

 

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zatwierdził nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej, wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na lata 2018-2021, udzielając jemu i wszystkim członkom pasterskiego błogosławieństwa.


Skład Zarządu:

Prezes – Beata Stach
Z-ca prezesa – Mariusz Lubera
Sekretarz – Anna Szczepanek
Skarbnik – Sławomir Woźniak
Asystent Kościelny – ks. Artur Ważny


Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Joanna Jakubus,
  • Anna Tarczoń,
  • Krzysztof Urbaś.

Nowy Zarząd z entuzjazmem podjął swoje powołanie, zaczynając swoją działalność od aktualizacji Statutu Stowarzyszenia (obecna wersja z r. 2001). Prace trwają!

Prosimy o modlitwę za nowo wybranych, aby byli otwarci na to, co Duch Święty chce działać przez tę organizację +