Opis: Kurs Mojżesz to formacja uzdolnienia i wyzwolenia do posługi. Jest to czas, w którym śledząc życie i postać Mojżesza możesz zobaczyć siebie samego jako osobę zdolną do posługi ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. Śledząc życie Mojżesza możesz jako lider (animator) zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i wychodzić „poza pustynię”. Kurs ukazuje, jak stać się liderem otwartym na Boży plan i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Mojżesz jest liderem, który sam będąc wolny, może uwalniać swój lud z niewoli i prowadzić go ku ziemi obiecanej, nie zapominając przy tym o przygotowaniu swego następcy, który kontynuowałby dzieło wyzwolenia. Kurs o liderze chrześcijańskim i jego planie pastoralnym. Kurs Mojżesz to kurs duchowości.

Prowadzący: Bp Artur Ważny – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, ks. Artur Sepioło – dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej i ekipa.

Miejsce: Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej Arka, 33-318 Gródek nad Dunajcem 153

Termin: 22-25 listopada 2021

Zapisy: http://cfr-arka.pl/zgloszenie-na-sesje.html