Grupa dzielenia jest spotkaniem, podczas którego każdy z uczestników ma szansę (ale nie obowiązek) podzielenia się z innymi doświadczeniem swego życia, doświadczeniem wiary. Może powiedzieć o swoich relacjach z Bogiem, o tym, czego Pan Bóg dokonuje w jego życiu, o wątpliwościach, o doświadczeniach pozytywnych, jak i negatywnych.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, w okresie od października do czerwca, w stałych grupach kilkuosobowych, dobieranych pod względem wiekowym, osobno dla mężczyzn i kobiet. Wzajemnie dzielenie prowadzi Animator.

Punktem wyjścia, pomocą, czynnikiem organizującym i ograniczającym tematykę wypowiedzi jest dziennik formacyjny zawierający krótką refleksję oraz tekst Pisma Świętego do modlitwy. Codziennie czytanie fragmentu Pisma Świętego służy wyrobieniu w nas systematyczności w spotkaniach ze Słowem, a dzielenie się tym doświadczeniem z innymi prowadzi ku wspólnocie życia chrześcijańskiego.

Świadectwo każdej osoby jest darem dla wszystkich pozostałych, szczerym otwarciem się wobec nich, próbą przekazania ważnych dla mówiącego treści, które być może nigdy nie były przez niego formułowane. Uczestnicy spotkania starają się przyjąć ten dar poprzez uważne wysłuchanie. Nie komentują wypowiedzi innych, nie dyskutują z nimi, nie udzielają rad, ani też nie przekazują treści świadectwa poza grono słuchających –  nawet jeśli głęboko ono nas porusza, rodzi pytania czy prowokuje do dyskusji. Dzielenie nie jest bowiem wymianą poglądów na pewną dziedzinę życia, lecz spojrzeniem na naszą postawę wobec Boga (i na Jego działanie wobec nas). Ma ono prowadzić do odkrywania prawdy o nas samych – i w konsekwencji zaniesienia jej Bogu – oraz pomóc nam w patrzeniu z wiarą w nasze życie.

Jeżeli chcesz formować się we wspólnocie SNE, zapisz się do małej grupy dzielenia (klik!).