🙌 Przed wszystkimi ważnymi decyzjami i wydarzeniami swojego życia Jezus modlił się, czuwał, spędzał całą noc na modlitwie do Boga. Na wzór naszego Pana, przed tak ważnym wydarzeniem dla naszego Kościoła diecezjalnego, jakim jest sakra biskupia ks. Artura Ważnego, chcemy spędzić noc na czuwaniu – przyzywaniu mocy Ducha Świętego, uwielbianiu Jezusa Chrystusa i zawierzaniu osoby biskupa nominata i całego Kościoła tarnowskiego opatrzności dobrego Ojca.
🙌 Wspólnoty, którym w sposób szczególny duszpasterzował biskup nominat będą gromadzić się w poszczególnych godzinach od 21:00 w wigilię sakry, aż do 6:00 rano dnia następnego. Czuwanie zakończy się wspólną Mszą Świętą w bazylice katedralnej w Tarnowie.
🙌 Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w tę modlitwę o dowolnej wybranej godzinie. Czuwanie ma charakter otwarty.
W katedrze może przebywać jednocześnie 70 osób.
Wydarzenie będzie odbywać się przy zachowaniu wszystkich zasad sanitarnych.
Veni, Sancte Spiritus! + 🕊

 

CZUWANIE PRZED SAKRĄ – HARMONOGRAM

GODZINY WSPÓLNOTA FRAGMENT (Mk, 4, 35-41)
21:00 – 22:00 SNE Tarnów, Fundacja Alegoria 35 Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę».”
22:00 – 23:00 Odnowa w Duchu Świętym – Limanowa 36 Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
23:00 – 24:00 Strumienie wody żywej – Bochnia 37 A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała [wodą].
24:00 – 1:00 Alpha 38a On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu.
1:00 – 2:00 Domowy Kościół – parafia Mościce, szafarze – parafia Mościce, Fundacja Opes139 38b Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?»
2:00 – 3:00 Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych 39 On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
3:00 – 4:00 Mężczyźni św. Józefa 40 Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!»
4:00 – 5:00 Tratwa 41 Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»
5:00 – 6:00 SNE Tarnów, Fundacja Alegoria Łk 1, 69-70. 71.73. 74-75 Benedictus 
6:00 (ks. Artur Mularz + SNE Tarnów) – – –