“Jezus w Centrum” to coroczny koncert uwielbienia organizowany w ramach Tygodnia Maryjnego w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Uwielbienie prowadzi duszpasterz SNE św. Józefa – ks. Artur Ważny wraz ze wspólnotową diakonią muzyczną.