«Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja: ewangelizacja drugiego Millennium. (…) Ewangelizacja nowego tysiąclecia musi nawiązać do nauki Soboru Watykańskiego II. Musi być, jak uczy tenże Sobór, dziełem wspólnym biskupów, kapłanów, zakonów i świeckich: dziełem rodziców i młodzieży. Parafia nie jest tylko miejscem, w którym katechizacja ta się dokonuje. Jest ona równocześnie żywym środowiskiem, które samo ma jej dokonywać. Kościoły, których budowę z takim wysiłkiem – ale i entuzjazmem podejmowaliście, podejmujecie, prowadzicie – wszystkie powstają po to, ażeby poprzez nie Ewangelia Jezusa Chrystusa wchodziła w całe Wasze życie. Zbudowaliście kościoły. Wypełnijcie życie swoje Ewangelią.

Niechaj Maryja, Królowa Polski – a także błogosławiony Maksymilian Kolbe – wspomagają Was w tym nieustannie.» (św. Jan Paweł II, homilia 9 czerwca 1979 r. w Mogile).

SNE, czyli Szkoła Nowej Ewangelizacji jest jednym z ruchów w Kościele Katolickim, którego celem jest ewangelizacja oraz formacja ewangelizatorów tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, wyrażonego przede wszystkim w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być „nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu”.

Głównym celem SNE jest głoszenie kerygmatu, czyli głównych prawd chrześcijańskiej wiary, tak, aby każdy uczestnik mógł przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem.

Za inicjatora Szkoły Nowej Ewangelizacji uznaje się Jose Prado Floresa,  biblistę i ewangelizatora, który założył Szkołę św. Andrzeja w Meksyku w roku 1980. Szkoła ta dała początek wielu innym szkołom mieszczącym się na całym świecie, szczególnie zaś w Polsce.

W Polsce działa ponad 40 Szkół Nowej Ewangelizacji, posiadających zatwierdzenie w Kościele Katolickim.

Każda Szkoła podlega biskupowi diecezjalnemu, posiada osobę odpowiedzialną, mianowaną przez biskupa. Księża odpowiedzialni współpracują ze świeckimi, biorąc odpowiedzialność za posługę ewangelizacyjną w Kościele Katolickim.


« Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że trwa nienaruszona. (…) Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmienia się świat.

Dziękujemy dzisiaj przy krzyżu mogilskim, a zarazem przy krzyżu nowohuckim za ten nowy początek ewangelizacji, który tutaj się dokonał. I prosimy wszyscy, ażeby był tak samo owocny – owszem, jeszcze bardziej owocny, jak pierwszy.» (św. Jan Paweł II, homilia 9 czerwca 1979 r. w Mogile).