W dniach 15-16 kwietnia w Toruniu odbył się zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji oraz Szkół Lokalnych SESA.

Pierwszego dnia ponad 40 osób z całej Polski wraz z senatem pracowało nad zagadnieniem formacji animatorów posługujących we wspólnotach związanych ze SNE. Praca w grupach i wymiana wzajemnych doświadczeń owocować będzie opracowaniem dyrektorium formacyjnego dla animatorów. Komisja teologiczna OPDK odniosła się również do popularnego ostatnio tematu pentekostalizacji w Kościele Katolickim. Pragniemy podejmować merytoryczną dyskusję w tym temacie, propagując oficjalne i prawdziwe nauczanie Kościoła Katolickiego w tej kwestii. Ważnym punktem dnia była Liturgia Godzin sprawowana z biskupem ordynariuszem Wiesławem Śmiglem, który wygłosił konferencję i odpowiadał na pytania i wątpliwości zebranych. 

Dzień drugi to zasilone szeregi w rodzinie SESA Polska – po wspólnej adoracji i uwielbieniu Jezusa Eucharystycznego, wraz z dyrektorem biura ks. Krzysztofem Czerwionką CR, braliśmy udział w panelach tematycznych dotyczących m.in. przeprowadzania kursów SESA z ramienia dyrektorów i koordynatorów kursów, modlitwy wstawienniczej, czy posługi muzycznej. To błogosławiony czas jedności ze środowiskiem nowej ewangelizacji w całej Polsce i konkretnych wniosków co do naszej posługi dla polskiego Kościoła.

Dla przedstawicieli naszej wspólnoty to także czas modlitwy i zwiedzania Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oo. Redemptorystów w Toruniu i odwiedzin byłego członka naszej SNE – o. Stanisława Janigi CSsR, posługującego w tym Sanktuarium.

Bogu niech będą dzięki! +

ZAPRASZAMY DO GALERII – TUTAJ.