Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej (KAMCh) wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Ukazuje, jak doświadczać obecności Boga na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej.

Celem kursu jest, by w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy, jak korzystać z charyzmatów tak by były zbudowaniem dla uczestników modlitwy i całej wspólnoty Kościoła. Uczy również modlitwy osobistej. Uczestnik otrzymuje praktyczne wskazówki, które pomagają być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.

ZAPISY NA KAMCH