Warsztaty z autoprezentacji dla członków SNE przygotowujących się do posługi głoszenia (dot. osób po Kursie Emaus).

Godz.: 9:00 – 15.00

Miejsce: Alegoria

Prowadzący: Marcin Lewandowski, ks. Michał Dąbrówka