Spotkanie wspólnoty SNE – modlitwa uwielbienia, a po niej nauczanie p. Elżbiety Smajdor.

***

Cotygodniowe spotkania wspólnoty odbywają się we wtorki, w godz. 19.00-21.00, w Ośrodku „Alegoria” (Pl. Kazimierza 5 w Tarnowie).