Świąteczne spotkanie wspólnoty SNE połączone z poświęceniem Ośrodka Dialogu, Formacji i Misji „ALEGORIA” przez bpa ordynariusza Andrzeja Jeża.

***

Cotygodniowe spotkania wspólnoty odbywają się we wtorki, w godz. 19.00-21.00, w Ośrodku „Alegoria” (Pl. Kazimierza 5 w Tarnowie).