Spotkanie organizacyjne dla odpowiedzialnych za diakonie wspólnoty SNE.