Weekendowy (15-17.03) biblijny Kurs Emaus w Tarnowie (Kurs: Dom Prowincjalny Sióstr Józefitek, ul. Mościckiego 34; Nocleg w Bursie Międzyszkolnej na ul. św. Anny 1 w Tarnowie). Szczegóły i zapisy TUTAJ (klik!).

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.