Poświęcenie figury św. Józefa w Bazylice Katedralnej

i święto patronalne wspólnoty.

19 marca 2019