IV moduł Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów | 12-17 maja 2019, Kraków

 

  • Konferencje abpa Grzegorza Rysia, Michelle Moran, Sławomira Hinca
  • Uwielbienie, adoracja, Eucharystia
  • Ewangelizacja w więzieniach, przytuliskach, szpitalach
  • Integracja ewangelizatorów z całej Polski, Dani, Anglii

CHWAŁA PANU!