Nauczanie Karola Sobczyka – lidera krakowskiej wspólnoty Głos na Pustyni.

„Wspólnota – pierwszeństwo całości nad częścią”

23.03.2019