8.01.2019 r. – spotkanie opłatkowe i poświęcenie miejsca naszych spotkań – Ośrodka Dialogu, Formacji i Misji ALEGORIA przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.