ZAPISY ZAMKNIĘTE.

Jeżeli chcesz formować się we wspólnocie SNE, zapisz się do małej grupy dzielenia. Jako podstawowe komórki wspólnoty, grupy dzielenia są miejscem formacji, wzajemnego wsparcia i budowania relacji. Animator na spotkaniach grupy wprowadza uczestników w tematy zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Równocześnie każdy członek grupy pracuje nad sobą codziennie, korzystając z materiałów formacyjnych szkoły, które może zakupić u swojego Animatora.

Ten rodzaj formacji jest niezbędny dla stałego rozwoju duchowego członków wspólnoty i równie ważny jak uczestnictwo w kursach SNE. W ramach grupek uczymy się także otwierać się na ewangelizację oraz brać za nią odpowiedzialność. Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie po spotkaniu ogólnym wspólnoty, w okresie od października do czerwca i trwają ok. 1 godz.

Rok formacyjny w 2018 roku zaczynamy 2 października.
Jeśli zaczynasz swoją formację, zaznacz w formularzu rok 0. Dotychaczasowa grupa „0” rejestruje się na rok 1., itd. Natomiast jeśli uczestniczyłeś w spotkaniach roku 1., 2. lub 3., to zapisując się na następny rok, przemyśl jak dotąd przebiegała Twoja formacja. Jeżeli miałeś problem ze systematycznością, masz możliwość powtórzenia roku.

Zapisy do małych grup są do 25 września włącznie.